İÇİNDEKİLER

BEŞİNCİ KISIM

Madde 57 - Seçimlerle İlgili İtiraz; Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren 5 gün içinde seçim sonuçlarına karşı, seçim kurulu başkanına itiraz edilebilir. Bu itirazlar hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Hakim’in kararı seçimlerin iptali ve yenilenmesi yönünde ise, bir aydan az ve iki aydan fazla olmayacak bir sure içerisinde, hakimin belirleyeceği tarihte sadece seçim yapılır.