İÇİNDEKİLER

DÖRDÜNCÜ KISIM

ESKİ HALİ
Madde 46 - İl Yönetim Kurulu; İl yönetim kurulu ilkongresi tarafından gizli oyla seçilen ve il başkanı dahil en az 20, en çok 50 üyeden oluşur. Kongrede asıl üye sayısı kadar yedek üye seçimi yapılır.

21 ARALIK 2020 Yılında yapılan Büyük kongrede aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

YENİ HALİ

Madde 46 - İl Yönetim Kurulu; İl yönetim kurulu il kongresi tarafından gizli oyla seçilen ve il başkanı dahil en az 7 (yedi) en çok 50 (Elli) üyeden oluşur.  Kongrede En az 1 (Bir)Yedek üye en çok 50 (Elli) yedek üyeden oluşur.