İÇİNDEKİLER

DÖRDÜNCÜ KISIM

Madde 45 - İl Başkanı; İl Başkanı il kongresi tarafından gizli oylama ile tek derecede seçilir. Partinin il düzeyindeki çalışma ve faaliyetlerinin koordinasyon ve yürütümünü sağlar, denetimini gerçekleştirir ve il teşkilatını temsil eder. Aynı kişi, kesintisiz en fazla dört olağan dönem il başkanı seçilebilir. Ancak, ara veren kimseler tekrar aynı göreve getirilebilir.