İÇİNDEKİLER

DÖRDÜNCÜ KISIM

ESKİ HALİ

Madde 41 - İlçe Yönetim Kurulu; İlçe yönetim kurulu, ilçe kongresi tarafından gizli oyla seçilen ve ilçe başkanı dahil, enaz7, en fazla 25 üyeden oluşur. Kongrede asıl üye sayısı kadar yedek üye seçimi yapılır.

21 ARALIK 2020 Yılında yapılan Büyük kongrede aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

YENİ HALİ

Madde 41 - İlçe Yönetim Kurulu; İlçe yönetim kurulu, ilçe kongresi tarafından gizli oyla seçilen ve ilçe başkanı dahil, en az 5 (Beş), en çok 30 (Otuz) üyeden oluşur. Kongrede En az 1 (Bir) Yedek üye en çok 30 (Otuz) yedek üyeden oluşur.