İÇİNDEKİLER

DÖRDÜNCÜ KISIM

İLÇE TEŞKİLATI KONGRESİ

İLÇE TEŞKİLATI

 

Madde 37 - İlçe Kongresi; İlçe teşkilatının en üst karar ve denetim organı olan   ilçe kongresi, seçilmiş ve tabii delegelerden oluşur. İlçe başkanı ile ilçe yönetim kurulunun asıl ve yedek üyelerini; ilçeyi temsil edecek il kongre delegelerinin asıl ve yedeklerini seçer, gündemindeki konuları müzakere edip karara bağlar.