İÇİNDEKİLER

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Madde 34 - Belde Yönetim Kurulu; Belde yönetimkurulu, belde kongresince gizli oyla seçilen ve belde başkanı dahil, enaz 3,en fazla 15 üyeden oluşur. Kongrede aynı sayıda yedek üye seçimi yapılır. Belde teşkilatının ilk kuruluşu, ilçe yönetim kurulunun görüşü alınarak, il yönetim kurulu tarafından atama ile gerçekleştirilir.