İÇİNDEKİLER

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Madde 33 - Belde Başkanı; Belde başkanı; belde kongresi tarafından gizli oylama ile tek derecede seçilir. Partinin belde düzeyindeki çalışma ve faaliyetlerinin koordinasyon ve yürütümünü sağlar, denetimini gerçekleştirir ve belde teşkilatını temsil eder. Aynı kişi, kesintisiz en fazla dört olağan dönem belde başkanı seçilebilir. Ancak, ara veren kimseler tekrar aynı göreve getirilebilir.