İÇİNDEKİLER

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Madde 32 - Belde Kongresi Delege Seçimleri ve Delege Listesinin Onaylanması; Belde kongresi delege seçimleri, tüzüğün 39. İlçe Kongresi Delege Seçimleri, maddesinde yazılı usul ve esaslara göre belde yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilir. Tüzüğün 50. Kongre Delege Listesinin Seçim Kurulunca Onaylanması ve İlanı, maddesinde yazılı ilçe kongresi delegeleriyle ilgili askı, itiraz ve onay gibi Seçim Kurulu’na ait yetki ve görevler, belde kongresi delegeleri açısından ilçe başkanı tarafından kullanılır. Tüzüğün 51. İlçe ve İl Kongresinin İlanı, maddesi hükmü, belde kongreleri hakkında da uygulanır.