İÇİNDEKİLER

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Madde 29 - Yurt Dışı Temsilcilikler;  AB PARTİ; vatandaşlarımızın ve uluslararası kurum ve ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkelerde, o ülkelerin mevzuat ve uygulamalarını gözeterek, hal ve vaziyetin gerektirdiği yerleşim yerlerinde, ilgili Genel Başkan yardımcısının teklifi üzerine, ekli listede isimleri yazılı ülke ve yerlerde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun kararıyla yurt dışı temsilcilikleri oluşturulur.