İÇİNDEKİLER

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Madde 25 - Genel Merkez Teşkilatı
  1. a) Büyük Kongre
  2. b) Genel Başkan
  3. c) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK)
  4. d) Merkez Yürütme Kurulu (MYK)