İÇİNDEKİLER

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Madde 22– Belde Teşkilatı
  1. a) Belde Kongresi
  2. b) Belde Başkanı
  3. c) Belde Yönetim Kurulu
  4. d) Belde Yürütme Kurulu