İÇİNDEKİLER

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Madde 21 - Parti Teşkilat Kademe Organları; Parti teşkilatı, aşağıda yazılı teşkilat kademe organlarından oluşur: