İÇİNDEKİLER

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Madde 20 - Parti Teşkilat Kademeleri; Parti teşkilat kademelerimiz; belde, ilçe, il ve Genel Merkez teşkilatlarından, belediye meclisi grupları ve il genel meclisi grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Grubu’ndan oluşmaktadır. Parti teşkilat kademelerinde, kadın ve gençlik kolları ile diğer yan kuruluşlar ve yurt dışı temsilcilikleri oluşturulur.  Teşkilatlar, idari ve yerel dağılıma göre oluşturulur. Bir idari birim içinde aynı düzeyde ve nitelikte birden fazla teşkilat oluşturulamaz. Yardımcı kuruluşlar, siyasal eğitim, bilgilenme ve bilgilendirme amaçlı irtibat büroları veya lokaller ile mülki ve idari yapıya göre kurulmuş teşkilata bağlı köy, mahalle ve sandık bölgesi temsilcilikleri ve internet gibi teknolojik araçlarla donanımlı çalışma ve tanıtım yerleri oluşturulabilir.