YEREL YÖNETİMLER BİRİM BAŞKANI

GÖREV VE YETKİLERİ

  • Partinin yerel Yönetimlere ait politikalarının bölgede uygulanmasını sağlar. Bu politikaları ve çalışmaları teşkilata ve halka anlatır.
  • Teşkilat başkanı ile birlikte partili belediye başkanları, meclis üyelerinin teşkilatla uyumlu çalışmasını sağlar.
  • Partili belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin, parti politikalarına uygun çalışmalar yapmasına yardımcı olur.
  • Belediye meclis üyelerinin toplantı ve çalışmalara katılımını sağlar ve raporlar. Yerel Yönetimler danışma meclisleri düzenler.
  • Halkın yerel Yönetimlerden istek ve beklentilerini tespit edip bunların çözümü için çalışır.
  • Yerel Yönetimler alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ile muhtarların ve partili belediyelerin koordineli çalışmasına yardımcı olur.
  • Partili belediye başkanları ve meclis üyelerinin iletişim bilgilerinin kayıtlarının tutulmasını sağlar.
  • Partili belediye başkanları ve meclis üyelerinin görev ve yetkileri ile çalışma usulleri ile ilgili eğitim çalışmaları diğer birimlerle birlikte gerçekleştirir.

GÖREVLENDİRME

Genel Başkan - Genel Merkez Yerel Yönetimler Birim Başkanı—İl Yerel Yönetimler Birim Başkanı—İlçe Yerel Yönetimler Birim Başkanı -Belde Yerel Yönetimler Birim Başkanı—Mahalle Temsilcisi

RAPORLAMA

Mahalle Temsilcisi—Belde Yerel Yönetimler Birim Başkanı- İlçe Yerel Yönetimler Birim Başkanı—İl Yerel Yönetimler Birim Başkanı-Genel Merkez Yerel Yönetimler Birim Başkanı - Genel Başkan