YAŞLILAR KOORDİNASYON MERKEZİ (YKM)
ADALET BİRLİK PARTİSİ Sosyal İşler Başkanlığı bünyesinde,
12 Kasım 2018 tarihinde oluşturulan Yaşlılar Koordinasyon Merkezi, 60 yaş ve üzeri olarak tanımlayabileceğimiz yaşlı nüfusumuza ilgili çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.
YKM'lerin Görevi;
• Yaşlılarımızın sosyo-ekonomik hayata katılımını, dolayısıyla üretken kılınmasını, onlara terk edilmiş ve kimsesiz oldukları duygusunun yaşatılmamasını sağlamak,
• Yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik politikalar üretmek ve projeler geliştirmek,
• Onların hayat tecrübelerinden, bilgi ve deneyimlerinden istifade edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
• Yaşlı vatandaşlarımızın sorunlarını ülke genelinde tespit ederek Meclis, Hükümet ve Yerel kanallarda çözüme YKM'YE NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU ulaştırılması, diğer taraftan da Ülkemizde “Ulusal Yaşlı Yaşlılık, şu an üzerinde yaşadığımız gezegenin önlenemez Politikası" oluşturulması için çalışmalar yürütmektir. bir gerçeğidir. Ülkemizde de yaşlı nüfusumuz sürekli artmaktadır. 2025'te 12 milyon, 2050'de de 18 milyon yaşlı nüfusun baskısıyla karşılaşacak olan Türkiye, yeni durumun trajediye dönüşmesini engellemek için şimdiden planlama yapmak durumundadır.
İşte, Yaşlılar Koordinasyon Merkezi, ileride büyük bir sosyal yara haline gelebilecek bu konuya şimdiden çözüm aramak ve bu konudaki çalışmaları Genel Merkez bünyesinde koordine etmek için kurulmuştur.
Partimiz bünyesinde yer alan Yaşlılar Koordinasyon Merkezi yaşlıların potansiyel olarak değerlendirilebilmesi ve rehabilitasyonu için projeler geliştirmektedir.
 
AMACIMIZ
Devleti, halka hizmet etme aracı olarak gören partimiz, programında da belirttiği gibi bir sınıf veya kesimin değil, bütün vatandaşların refah ve mutluluğunu sağlayacak sosyal politikaların yürütülmesinin gerekliliğini vurgulamıştır.
Partimiz, toplumun kıdemlileri olarak gördüğü yaşlılarımızın korunacak kişiler olarak değil, tecrübe, bilgi ve birikimlerinden yararlanılan, gereğinde siyasette aktif rol alabilecek kişiler olarak nitelemektedir.
Yaşlılar için özel programlar oluşturularak, onlara terk edilmiş ve kimsesiz oldukları duygusunun yaşatılmaması ve ömürlerinin geri kalan kısmında yaşamlarını en iyi şekilde sürdürmelerinin sağlanması, sosyal devlet olma anlayışının şartlarından biridir.
yaşlılık-yaşlılar-dünya-