Adalet Birlik Partisi

SOSYAL İŞLER BAŞKANI

SOSYAL İŞLER BAŞKANI

GÖREV VE YETKİLERİ

  • Partinin aile, sağlık, eğitim ve çalışma gibi konulara ilişkin sosyal politikalarının teşkilata ve halka anlatır.
  • Kendi bölgesindeki sosyal olayları ve sorunları tespit ve takip ederek başkana raporlar.
  • Bölgesindeki sosyal ve kültürel alanda hizmet eden sivil toplum kuruluşları ile diyalog halinde olarak ortak çalışmalar yapar.
  • Bölgesinde yoksulları, sokak çocuklarını, engellileri, kimsesizleri ve yaşlıları tespit edip, durumlarını iyileştirmek için projeler ve programlar yapar.
  • Engelliler ve yaşlılar koordinasyon merkezleri kurar ve çalışmalarını sağlar.
  • Doğal afetlerde ya da acil durumlarda bölgeye ya da mağdurlara yönelik yardım çalışmalarına üyelerin katılımını sağlar.
  • Parti üyeleri arasında dayanışma, sevgi ve saygı bağlarını güçlendirici çalışmalar yapar.
  • Bölgedeki hastane, huzurevi, bakım yurdu gibi kuruluşlara ve sosyal amaçlara hizmet eden sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler düzenler.

 

GÖREVLENDİRME

Genel Merkez Sosyal Politikalar Birim Başkanı—İl Sosyal Politikalar Birim Başkanı—İlçe Sosyal Politikalar Birim Başkanı -Belde Sosyal Politikalar Birim Başkanı— Mahalle Temsilcisi

RAPORLAMA

Mahalle Temsilcisi—Belde Sosyal Politikalar Birim Başkanı-İlçe Sosyal Politikalar Birim Başkanı—İl Sosyal Politikalar Birim Başkanı-Genel Merkez Sosyal Politikalar Birim Başkan