BERKANT İNCEKARA

TARIM VE KÖY İŞLERİ BAŞKANI

BERKANT İNCEKARA

03124320661 Dahili No: 430

 

1968 İzmir doğumlu, evli iki çocuk babası olan İncekara. 1986 yılında başlayan ticaret hayatında Gümrük müşavirliği kariyerinin 36. yılında. Buna ek olarak 2008 yılında başladığı ve doğuştan meraklısı olduğu tarım ve hayvancılık sektöründe ülkemizde uluslararası organik tarım ve hayvancılık sertifikasına sahip ilk üreticilerden bir tanesi olarak faaliyetlerime aktif olarak devam etmekte olan İncekara. Adalet Birlik Partisi Tarım ve Köy işlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

 

Tarım ve Köy İşleri Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

  1. Bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, tarım sektörünün geliştirilmesi ve tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapmak.
  2. Gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliği, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması ile verimli kullanılmasını sağlamak.
  3. Çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi gibi ana faaliyet konularının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak; tarım ve hayvancılığa yönelik genel politikaların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek.
  4. Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, ıslahı ve bakımı, çölleşme ve erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve ormanla ilgili mera ıslahı konularında politikalar oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmak.
  5. Tabiatın korunmasına yönelik politikalar geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, korunan alanların tespiti, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve biyolojik çeşitlilik ile av ve yaban hayatının korunması, yönetimi, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak.
  6. Su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair politikaların oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmak, ulusal su yönetimini koordine etmek.
  7. Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda uluslararası çalışmaların izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması amacıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği hâlinde yürütmek.
  8. Kanunlarla veya Genel Başkanın vermiş olduğu verilen diğer görevleri yapmak.