AHMET KAPLAN

AHMET KAPLAN

TANITIM VE MEDYA BAŞKANI

Telefon: 03124320661 Dahili No: 436

Adalet Birlik Partisi

TANITIM VE MEDYA BAŞKANI

Telefon: 03124320661 Dahili No: 436

TANITIM VE MEDYA BİRİM BAŞKANI

GÖREV VE YETKİLERİ

  • Partinin tanıtım ve medya işlerini yönetir.
  • Partinin tanıtım malzemelerini temin eder, dağıtımını ve korunmasını sağlar.
  • Parti teşkilatı adına kurulacak ve kurulmuş internet sitelerinin parti kurumsal kimliğine uygun olarak düzenlenmesini ve güncellenmesini ar-ge birimi ile birlikte yapar.
  • Partinin halka açık yapacağı panel seminer gibi toplantıları diğer birimlerle birlikte yürütür.
  • Partinin çalışmalarını ve politikalarını hizmetlerini tanıtır.
  • Ulusal ve yerel medya organlarını takip eder, parti ile ilgili haberleri yorumları tespit eder, derler, arşivler. partinin seçimlerde ve diğer zamanlarda tanıtımını yapacak stratejileri ve malzemeleri belirler ve üretir.
  • Partinin etkinliklerini görsel ve işitsel olarak belgeleyip sekreterya birimi ile birlikte arşivler.
  • Diğer siyasi partilerin tanıtım ve medya faaliyetlerini izler.

GÖREVLENDİRME

Genel Merkez Tanıtım Ve Medya Birim Başkanı—İl Tanıtım Ve Medya Birim Başkanı—İlçe Tanıtım Ve Medya Birim Başkanı -Belde Tanıtım Ve Medya Birim Başkanı—Mahalle Temsilcisi

RAPORLAMA

Mahalle Temsilcisi—Belde Tanıtım Ve Medya Birim Başkanı-İlçe Tanıtım Ve Medya Birim Başkanı—İl Tanıtım Ve Medya Birim Başkanı-Genel Merkez Tanıtım Ve Medya Birim Başkanı