serpilsenerabparti

SERPİL ŞENER

SEÇİM İŞLERİ BAŞKANI

Telefon: 03124320661 Dahili No: 430

SEÇİM İŞLERİ BAŞKANI

Telefon: 03124320661 Dahili No: 430

SEÇİM İŞLERİ BİRİM BAŞKANI

GÖREV VE YETKİLERİ

  • Sandık Yönetim kurullarını teşkilat başkanı ile birlikte hazırlar, katkıda bulunur.
  • Seçim irtibat büroları ve koordinasyon merkezleri kurar ve çalışmasını sağlar.
  • Seçim zamanı yüksek seçim kurulu tarafından verilen takvimi izleyerek teşkilatın zamanında yapması gereken işleri gününde yaptırır.
  • Seçimlerle ilgili tüm yazışmaları ve hazırlıkları yapmakla görevlidir.
  • Seçim günü sandık başında partimiz adına görev yapacak sandık görevlilerini ve müşahitleri titizlikle seçer, denetler, takip eder ve seçim günü sandık başında bulunmalarını sağlar.
  • Sandık görevlileri ve müşahitlerin sandık eğitimi almalarını düzenler.
  • Seçim günü sandıkla ilgili sandık sonuç tutanaklarının eksiksiz bir şekilde toplanmasını ve bunların hızlı bir şekilde teşkilat başkanlığına ulaşmasını sağlar.
  • Seçim kurullarına yapılacak itirazların yazışmalarını ve takibini yapar.
  • Seçim sonrası da sandık sonuç tutanaklarının sıralı ve eksiksiz şekilde arşivlenmesini sağlar.

GÖREVLENDİRME

Genel Merkez Seçim İşleri Birim Başkanı—İl Seçim İşleri Birim Başkanı—İlçe Seçim İşleri Birim Başkanı -Belde Seçim İşleri Birim Başkanı—Mahalle Temsilcisi

RAPORLAMA

Mahalle Temsilcisi—Belde Seçim İşleri Birim Başkanı-İlçe Seçim İşleri Birim Başkanı—İl Seçim İşleri Birim Başkanı- Genel Merkez Seçim İşleri Birim Başkanı