GÜLİSTAN ÖZDEMİR

GÜLİSTAN ÖZDEMİR

SANAT BAŞKANI

Telefon: 03124320661 Dahili No: 427

SANAT BAŞKANI

Telefon: 03124320661 Dahili No: 427

Görev Tanımı

Tiyatro, sinema, festivaller, fuarlar, konserler, anma programları, sergiler, konferanslar, söyleşiler, paneller, şiir dinletileri vb. kültür sanat faaliyetlerinin stratejik plan ve performans yönetimine uygun olarak planlamasını yapmak ve icrasını gerçekleştirmek,

Önemli gün ve gecelerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlemek,

Etkinliklerin duyurulmasında sosyal medya mecraları (Facebook, Twitter vb.) kullanılarak ilgili birimlerle koordineli olarak, sms ve reklam çalışmalarını gerçekleştirmek,

Kültür sanat alanında faaliyet gösteren dernek, vakıf vb. kuruluşlara destek sağlamak, işbirliği yapmak ve ortak etkinlikler düzenlemek,

Geleneksel Türk tiyatrosunun yaşatılmasına, yeni nesillere aktarılmasına öncülük ederek, geleneksel alana giren tüm sahne sanatlarını, dinamik bir eğitim süreciyle genç kuşaklara aktarmak.

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, özel kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

Resmi ve özel kutlamaları organize etmek, yapmak veya yaptırtmak.