HİCRET ÇİÇEK

HİCRET ÇİÇEK

Adalet Birlik Partisi

MALİ VE İDARİ İŞLER BAŞKANI

 

 

MALİ VE İDARİ İŞLER BİRİM BAŞKANI

GÖREV VE YETKİLERİ

 • Partinin muhasebe kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlar.
 • Üye aidatlarını toplar.
 • Aidat ve bağışların makbuzlarını düzenler ve arşivler.
 • Parti giderlerini düzgün bir şekilde fatura ve belgelerle düzenler ve belgeleri saklar.
 • Parti adına yetkili kılınmışsa sözleşmeleri yapar.
 • Bulunduğu bölge teşkilatının gelir ve giderini gösteren tahmini yıllık bütçeyi hazırlar ve üst teşkilata gönderir.
 • Teşkilatın sabit faturalarının zamanında ödenmesini sağlar.
 • Partiye gelir getirici çalışmalar yapar.
 • Teşkilat binasının onarım güvenlik gibi işlerini yaptırır.
 • Parti personelinin sevk ve idaresini sağlar, çalıştırma veya işten ayrılma yazılarının resmi makamlara yazılmasını sekreterya birimi ile birlikte düzenler.
 • Teşkilatın ihtiyaç duyduğu malzeme ve demirbaşları usulüne uygun olarak alır.
 • Harcama evraklarını kendi başkanı ile birlikte imzalar ve arşivler.
 • Teşkilatın idari ve mali işlerini yürütür.

GÖREVLENDİRME

Genel Merkez Mali Ve İdari İşler Birim Başkanı—İl Mali Ve İdari İşler Birim Başkanı—İlçe Mali Ve İdari İşler Birim Başkanı -Belde Mali Ve İdari İşler Birim Başkanı—Mahalle Temsilcisi

RAPORLAMA

Mahalle Temsilcisi—Belde Mali Ve İdari İşler Birim Başkanı-İlçe Mali Ve İdari İşler Birim Başkanı—İl Mali Ve İdari İşler Birim Başkanı-Genel Merkez Mali Ve İdari İşler Birim Başkanı