burakpocAdaletBirlikPartisi

BURAK POÇ

MADEN BAŞKANI

Telefon: 03124320661 Dahili No: 424

GÖREV VE YETKİLERİ

Bu çerçevede, Mücevher Başkanlığı'nın başlıca amaçları şunlardır:

  • Uluslararası alanda sektörün daha iyi tanıtılmasını sağlamak,
  • Sektörel işbirlikleri kurmak,
  • Ülke menfaatlerini gözeterek sektörün ihracat hacmini büyütmek,
  • Üye firmaların ihracata yönelik faaliyetlerine rehberlik etmek,
  • İhracatçıların mesleki ilişki ve faaliyetlerini düzenlemek,
  • İhracatla ilgili her türlü soruna çözüm bulmak amacıyla girişimlerde bulunmak,
  • Yabancı alıcıların Türkiye'de doğru üreticilerle buluşmasını sağlamak.

Bu amaçlara yönelik olarak Başkanlık, Türk mücevher ürünlerinin dünya pazarlarına tanıtmak için seminerler, yarışmalar, fuar ve sergiler organize eder; Türkiye'den potansiyel ihracat pazarlarına ticaret heyetleri ve çeşitli ülkelerden Türkiye'ye alım heyetleri düzenler; Başkanlığın hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynayabilecek kuruluşlarla işbirliği yapar; uluslararası kanunlar ile ithalatçı ülkelerin ticaret yönetmeliklerindeki son düzenlemeleri takip eder ve üyelerini bilgilendirir; önemli pazarlar ve alt sektörlerle ilgili pazar araştırmaları yapar; düzenli aralıklarla sektörün ihracat performansını raporlar.