ADALET BİRLİK PARTİSİ TÜZÜĞÜ – AB PARTİ

İKİNCİ KISIM

PARTİ ÜYELİĞİ

Madde 9 - Üye Olabilme Şartları; Tüzükte yer alan temel amaç, hedef, değer ve ilkeleri benimsemiş, Partinin Tüzük ve Programını kabul ettiğini, gücü, bilgi ve tecrübeleri Nispetin de Parti çalışmalarına katılmayı üyelik giriş beyannamesin de beyan ve taahhüt eden, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip olan, On sekiz yaşını doldurmuş,  Başka bir siyasi Partide üyelik kaydı olmayan, Partiye belirli bir üyelik aidatı ödemeyi taahhüt eden, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan herkes, Adalet Birlik PARTİ’si üyesi olabilirler. Siyasi Partiler Kanunu ile diğer ilgili yasalarda Parti üyesi Olamayacakları açıkça belirtilmiş olanlar Adalet Birlik Partisine üye olamaz ve üye kaydedilemezler,