Birinci Bölüm

GENEL ESASLAR

İkinci Bölüm

İKTİSADİ POLİTİKA

Üçüncü Bölüm
SOSYAL POLİTİKA

Dördüncü Bölüm

KAMU İDARESİ

Beşinci Bölüm
DIŞ POLİTİKA

Altıncı Bölüm

SİYASİ İLKELER

Madde 45 Siyasi İlkelerimiz

Madde 46 Siyasi Yapılanma

MADDE 46 SİYASİ YAPILANMA

Partimiz Türkiye’ye yeni bir siyaset anlayışını getirmeye ve bu anlayışı öncelikle kendi içinde uygulamaya geçirerek diğer partilere örnek olmaya kararlıdır. Demokrasinin temel prensiplerinden biri olan seçimlerdeki halk etkinliğini artırıcı düzenlemelerle katılımcı demokrasinin güçlendirilmesi partimizin temel amaçlarından biridir. Halkın merkezi ve yerel yönetimle ilgili karar alma süreçlerine daha aktif olarak doğrudan katılımını sağlayacak özel bir yazılım ile tüm vatandaşlarımızın katılımının sağlanacağı referandum kurumunun tesisi ve etkinleştirilmesi en önde gelen hedeflerimiz arasındadır. Öncelikle, demokrasinin çekirdek kurumlarından olan partilerin kendi iç yapılarını demokratikleştirmeleri ve şeffaflaştırmaları, sistemin sağlıklı işlemesi açısından zorunludur. Parti olarak parti içi demokrasinin ve şeffaflığın yerleşmesi için; Milletvekili aday yoklamalarında, bütün üyelerin ve o mahalle halkının katılımı ile ön seçim yapılması önceliğimizdir. İlkeli siyaset açısından genel başkanlık ve milletvekilliği süresi tüzüğümüzde belirtilen biçimde sınırlandırılacaktır. Parti bütçesinin yıl içindeki harcama kalemleri kamuoyuna ilan edilecek, yılsonun da parti gelirlerinin nasıl harcandığı açıklanacaktır. Partili üyelerin tüzük ve program dâhilin de düşüncelerini özgürce ifade etmeleri sağlanacaktır. İnteraktif siyaset hayata geçirilecektir. Partimiz iktidar olduğunda, başta bakanlar olmak üzere tüm atamalarda, ehliyet ve liyakat esas alınacaktır. Parti bütçesinin belli bir oranı, araştırma ve geliştirme ile parti il teşkilatlarına tahsis edilecektir. Parti içi demokratik asla bir yarış içinde bulunulmadan, konusunda uzman kişiler ortamında yapılacaktır.