Birinci Bölüm

GENEL ESASLAR

İkinci Bölüm

İKTİSADİ POLİTİKA

Üçüncü Bölüm
SOSYAL POLİTİKA

Dördüncü Bölüm

KAMU İDARESİ

Beşinci Bölüm
DIŞ POLİTİKA

Madde 44 Dış Politikanın Esasları

Altıncı Bölüm

SİYASİ İLKELER

MADDE 44 DIŞ POLİTİKA

Dış politikamızın esası bölgemizde ve dünyada barışın sürekliliğini temin etmektir. Devletin devamlılığı dış politika felsefemizin temelini teşkil eder. Siyasî mücadelede hassasiyet gösterilmesi zorunlu hususların başında dış politikanın bulunduğuna inanırız. Yurt savunmasının ve iktisadi gelişmemizin kuvvetlendirilmesi dış politikamızın ana hedefleridir. Türkiye siyasî, askeri ve iktisadî işbirliği yönünden mensubu bulunduğu Batı Dünyası ile ilişkilerinde, savunma ihtiyaçları yanında iktisadi gelişme ve kalkınmasını hızlandıracak ve menfaatları dengeleyecek daha aktif bir rol oynamalıdır. Başta yurdumuzun güvenliği olmak üzere kuvvetli bir savunma gücüne sahip olmamız zorunludur. Bunun ilk şartı iktisaden güçlü olmaktır. İttifaklarımıza sadakati, dış politikamızda daima güvenilir bir taraf olmayı vecibe sayarız. Coğrafi mevkimiz ve tarihi bağlarımızın neticesi olarak, Ortadoğu ve diğer İslâm ülkeleri ile ilişkilerimizin geliştirilmesi tabiidir. Her iki camianın mensubu olması dolayısıyla Batı Dünyası ile Ortadoğu arasında köprü kurabilme imkânına sahip Türkiye'nin, başta iktisadî ilişkilerin geliştirilmesi olmak üzere, bölge ve dünya barışının idamesinde önemli katkıları olacağına inanıyoruz. İnsanlığın müşterek varlığı saydığımız ilim, sanat ve teknolojide milletlerarası işbirliği yapılmasını; hür demokratik nizam, maddi ve manevi değerler itibarıyla aynı hedefleri paylaştığımız ülkeler ile sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesini faydalı görürüz.