MADDE 39 ASAYİŞ VE EMNİYET

Can ve mal güvenliğinin, emniyet ve asayişin sağlanması vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamalarının esasını teşkil eder. Vatandaşlarımız arasında dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının geliştirilmesinin, huzur ve güven ortamının tesis edilmesinde başlıca unsur olduğuna inanıyoruz. Yakın geçmişte cereyan eden olaylar, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün her şeyin üstünde olduğunu, hiç bir şüpheye yer bırakmaksızın ortaya koymuştur. Anarşi, terör, bölücülük ve aşırı cereyanlarla sürekli ve müessir bir şekilde mücadele edilmesi şarttır. Emniyet ve asayiş hizmetlerinin başarıyla yürütülmesi İçin emniyet ve asayiş teşkilatının modern İmkan ve vasıtalarla donatılması zorunludur. Emniyet mensuplarının eğitim, ücret ve sosyal imkanlarının hizmetin önemine uygun bir seviyeye çıkarılması gerektiğine inanırız.