CENGİZ ERGÜL

CENGİZ ERGÜL

TEŞKİLAT BAŞKANI

Telefon : 03124320661 Dahili No: 440

 

Adalet Birlik Partisi

TEŞKİLAT BAŞKANI

Telefon : 03124320661 Dahili No: 661

TEŞKİLAT BİRİM BAŞKANI

GÖREV VE YETKİLERİ

  • Görev yaptığı bölgenin sandık Yönetim kurullarına kadar teşkilatlanmasını gerçekleştirir, çalışmasını sağlar ve denetler.
  • Teşkilatın tüm kademelerinin uyumlu çalışmasını sağlar.
  • Üye artırıcı çalışmalar yapar.
  • Üyelerin partinin sistemine kaydedilmesinden ve takibinden sorumludur.
  • Sandık Yönetim kurullarını, seçim işleri birim başkanı ile kurar ve çalışmasını sağlar.
  • Danışma meclislerini sekreterya birimi ile birlikte düzenler.
  • Kongrelerin hazırlık çalışmalarını yapar, kongrede okunacak faaliyet raporunu hazırlar.
  • Teşkilat içinde oluşabilecek sorun ve şikâyetleri çözümler gerektiğinde raporlar.
  • Teşkilatlara seçim işleri ve ar-ge birimi ile birlikte eğitimler düzenler.
  • Teşkilatların nöbet çizelgesini hazırlar ve denetler.

GÖREVLENDİRME

Genel Merkez Teşkilat Birim Başkanı—İl Teşkilat Birim Başkanı—İlçe Teşkilat Birim Başkanı -Belde Teşkilat Birim Başkanı—Mahalle Temsilcisi

RAPORLAMA

Mahalle Temsilcisi—Belde Teşkilat Birim Başkanı-İlçe Teşkilat Birim Başkanı—İl Teşkilat Birim Başkanı-Genel Merkez Teşkilat Birim Başkanı