İÇİNDEKİLER

DOKUZUNCU KISIM

DOKUZUNCU KISIM

PARTİ  GRUPLARI

A- TBMM PARTİ GRUBU

 

Madde 98 - TBMM Parti Grubunun Oluşumu; Grup oluşturabilmek için, Partili en az yirmi milletvekili olması gerekir. Partili milletvekillerinin tamamının oluşturduğu topluluk, TBMM Parti Grubu olarak isimlendirilir.