ADALET BİRLİK PARTİSİ TÜZÜĞÜ – AB PARTİ

BİRİNCİ KISIM

GENEL ESASLAR

Madde 6 - Görev İlkelerimiz;  Bu programda belirtilen esasların ışığında öngörülen hususların gerçekleşmesi maksadıyla her çeşit sosyal, iktisadi, idarî, hukuki, politik ve diğer tedbirlerin alınması ve uygulanması için çalışmayı ve mücadele etmeyi aziz milletimize karşı vazgeçilmez görevimiz sayar, siyasî parti oluşumuzun kuruluş sebebi görürüz. Parti Tüzüğü ve Programı, Genel Başkan dahil, her üyeyi ve Partinin bütün organlarını bağlar. Partiye üye olmak veya görev üstlenmek; Partinin amaç ve hedeflerini benimsemek, hayata geçirilebilmeleri için gücü ve becerisi ölçüsünde katkıda bulunmaktır. Partili hiçbir görevli, Partinin amaç ve hedefleri dışında davranış ve çalışmalar içine giremez. Partili her birey, Parti içinde çalışmalara katılarak, siyasal ve toplumsal hayatla ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirme ve siyasete aktarma hakkına sahiptir. Partideki görevlendirmeler de ve seçimlerde, Parti içi demokrasi ve üyelik hukuku kuralları gözetilerek uygunluk, ehliyet ve güven, en başta aranacak belirleyici ölçütler olarak kabul edilir. Partimize üye olan herkes, yapacakları çalışmalarda bu ilkelere göre davranacağını kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.