İÇİNDEKİLER

ÜÇÜNCÜ KISIM 

PARTİNİN TEŞKİLATLANMASI

Madde 19 – Parti Teşkilatı;  Partinin ana teşkilat birimleri ile yan kuruluşlar ve yurt dışı temsilciliklerinin de içinde bulunduğu tabandan tavana zorunlu ve ihtiyarı birimlerinin tamamı, Parti teşkilatını oluşturur.