İÇİNDEKİLER

ONSEKİZİNCİ KISIM

Madde 175 – Yürürlük; Parti kurucuları tarafından onaylanmış olan 52 sayfa, 175 esas, 7 geçici madde ve bir ekten oluşan AB PARTİ Tüzüğü, Parti kuruluş bildirgesinin İçişleri Bakanlığı’na verilmesiyle 2820 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği yürürlüğe girer. Tüzük Kurucular Kurulu’nun kabul ettiği tarihte yürürlüğe girer.