İÇİNDEKİLER

ONSEKİZİNCİ KISIM

Madde 173 – Tüzükte Hüküm Bulunmayan Konularda Yapılacak Uygulama; Tüzük’te hüküm bulunmayan hallerde Türk  Medeni Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’nun konuya ilişkin amir hükümleri ile Dernekler Kanunu’nun Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olmayan hükümleri uygulanır.