İÇİNDEKİLER

ONSEKİZİNCİ KISIM

Madde 171 - Parti Merkez Organlarının İlk Oluşumu; Parti kurucuları, Partinin tüzel kişilik kazanmasını takip eden 10 gün içinde toplanarak belirleyeceği seçim yöntemine gore üyeleri arasından veya kurucular dışındaki kişiler arasından önce Partinin Genel Başkanı’nı, daha sonra belirleyeceği sayıdaki MKYK üyeleri ile Merkez Disiplin Kurulu üyelerini gizli oylama ile seçer, tüzüğün Madde167-Organlarda Görev Alanların İlgili Makamlara Bildirilmesi; 167.Maddesinde belirtilen makamlara gerekli bildirim yapılır. Parti kurucularının bu maddeye gore yapacakları toplantılara, Partinin TBMM’de bulunan grup üyeleride katılır. Kurucular tarafından oluşturulan ilk MKYK, yapacağı toplantıda toplantı takvimini belirler, MYK üyelerinin seçimini yapar.