ADALET BİRLİK PARTİSİ TÜZÜĞÜ – AB PARTİ

İKİNCİ KISIM

PARTİ ÜYELİĞİ

Madde 17 - Parti Üyelerinin Görevleri, Hakları ve Yükümlülükleri; Partinin bütün kademe görevleri ve temsil yerleri, Tüzük Kuralları içinde Partili her üyeye açık ve hizmet etmek için aday olunabilecek yerlerdir. Üyeler, Parti içi ve dışı ilişkilerinde üye olmanın ön şartı olan Parti Tüzüğü ile Parti Programı ve Yönetmeliklerin ve bunlara uygun olarak yetkili kurum ve kurullarca oluşturulmuş ilke ve kararlar ile anayasa ve yasaların emredici hükümleri çerçevesinde çalışmalar yapar ve yapılan çalışmalara katkıda bulunurlar. Parti üyesi; hiçbir ayırım gözetmeksizin, toplumu oluşturan her bireyin, insan olmasından kaynaklanan temel haklar ve özgürlükler önündeki engellerin kaldırılması için üzerine düşen çabayı azimle kararlılıkla, gücü ve becerisi nispetinde yapar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bir bütün olduğunu ve bu bütünlüğün; bireysel, toplumsal, ekonomik ve siyasal hak ve özgürlüklerin sağlanması ile mümkün olacağı bilinci içinde hareket eder.