İÇİNDEKİLER

ONSEKİZİNCİ KISIM

Madde 169 - Tüzük ve Program Değişikliği; Parti Tüzük ve programının kısmen veya tamamen değiştirilmesine karar verme yetkisi, kanun ve Tüzük’te belirtilen usullere uygun olarak büyük kongreye aittir.