İÇİNDEKİLER

ONSEKİZİNCİ KISIM

Madde 166 - Milletvekillerinin Halkla İrtibat Büroları; Partili milletvekilleri çalışmalarını ve halkla temaslarını, teşkilat kademesine ait mekanlar ile seçim çevrelerinde, il veya ilçe ölçeğinde açacakları irtibat bürolarında gerçekleştirebilirler.