İÇİNDEKİLER

ONSEKİZİNCİ KISIM

Madde 165 - Parti İçi Referandum; Önemli politik tercihlerin söz konusu olduğu hallerde alınacak kararların Partili üyelerin tamamıyla geniş kapsamlı veya teşkilatlarda görevli olanlarla sınırlı olmak  üzere  dar  kapsamlı  Parti içi referandum yapılabilir. Parti içi referandumunun usül ve esaslarını belirlemek ve referanduma karar vermek, MKYK’ya aittir.