İÇİNDEKİLER

ONSEKİZİNCİ KISIM

Madde 164 - Yetki Sınırı, Bağdaşmaz ve Birleşemez Konumlar; Hiç bir alt kademe başkan veya üyesi yahut kurulu,Parti genel politikalarına aykırı ve Partiyi bağlayıcı nitelikte eylem ve işlemde bulunamaz. Belde, ilçe ve il yönetim kurulu başkan ve üyeliği, milletvekilliği, belediye başkanlığı, Parti alt kuruluş başkan ve üyeliği, aynı veya farklı belde, ilçe ve ilde mevcut başka bir kurul üye veya başkanlığı ile bağdaşmaz. Merkez organlarında görev alanlar il başkanlığı görevi dışında hiç bir alt kademede görev alamazlar.