İÇİNDEKİLER

ONSEKİZİNCİ KISIM

Madde 163 – Tüzükte Yazılı Süreleri Kısaltma Yetkisi; Tüzük’te yapılacak işlemlerle ilgili ön görülmüş süreleri kısaltmaya, yasaların amir hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla MKYK yetkilidir.