İÇİNDEKİLER

ONYEDİNCİ KISIM

ONYEDİNCİ KISIM

PARTİ DEFTERLERİ

 

Madde 161 - Parti Defterleri; Üye Kayıt Defteri sadece ilçelerde olmak üzere, Parti teşkilat kademelerinin yönetim organları tarafından aşağıda yazılı defterlerin tutulması zorunludur:

  1. a) Üye kayıt defteri.
  2. b) Karar defteri.
  3. c) Gelen ve giden evrakkayıt defteri.
  4. d) Gelir ve gider defteri.
  5. e) Demirbaş eşya defteri.