İÇİNDEKİLER

ONYEDİNCİ KISIM

5) Demirbaş Eşya Defteri

Parti adına alınan veya Partiye bağışlanan demirbaş eşyalar, taşıt araçları ve taşınmaz malların, ilgili belgeleri de belirtilerek tarih sırasına göre yazıldığı defterdir.