İÇİNDEKİLER

ONYEDİNCİ KISIM

3) Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri

Kademeye gelen ve giden evrakların, tarih ve numara sırası ile kayıtlarının yapıldığı defterlerdir. Gelen evrakın asılları ile giden evrakın suretleri, kayıt Numara ve tarihleri şerh düşülerek dosyalarda saklanır.