İÇİNDEKİLER

ONBEŞİNCİ KISIM

İKİNCİ BÖLÜM

YARDIMCI  ÜNİTELER

 

Madde 156 - Araştırma Kurulları, Komisyonlar ve Çalışma Mekanları; Partinin kademe yönetim kurulları, tüzüğün Madde 97 - Parti Teşkilatının Diğer Alt Birim ve Kuruluşları, 97. maddesinde belirtilen nitelik, amaç ve kapsamın da, yahut kongrelerde alınmış kararlar doğrultusunda belli konular için sürekli veya geçici araştırma, inceleme, danışma kurul ve komisyonları oluşturabilirler. Parti kademe teşkilatları, teşkilat kademe merkezine bağlı olarak araştırma merkezi, local ve irtibat büroları gibi hizmet sunacak mekanlar temin edip çalışma yapabilirler. Parti teşkilatları ile Parti yan kuruluş teşkilatları kongre, düğün ve toplantı salonları gibi Parti dışındaki mekanlarda da gerek gördükleri toplantı ve çalışmalar yapabilirler.