İÇİNDEKİLER

ONBEŞİNCİ KISIM

Madde 154 - Yan Kuruluşlar Danışma Meclisleri; Partinin kadın ve gençlik kolları, birlikte veya ayrı olarak Parti, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun oluruna göre Yan Kuruluş Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararıyla “Alt Kuruluşlar Danışma Meclisi”ismi altında geniş danışma toplantıları yapabilirler. Alt kuruluşlar il ve ilçe düzeyinde, Parti teşkilat kademe yönetiminin bilgisi dahilinde danışma toplantıları yapabilirler. Alt kuruluşların danışma toplantılarının zamanı, gündemi ve katılacak olanlar, tüzüğün Madde 152 - Parti Danışma Meclisi Üyeleri 152 ve tüzüğün Madde 153 - İl ve İlçe Danışma Meclisleri 153. Maddelerin de belirtilen eş düzey Parti danışma meclislerine ilişkin düzenleme gözetilerek, toplantıyı yapacak olan yan kuruluş kademe yönetim kurulunca belirlenir.