İÇİNDEKİLER

ONBEŞİNCİ KISIM

B) İlçe Danışma Meclisi Üyeleri

İlçe danışma meclisi aşağıda yazılı üyelerden oluşur:

1) Yukarıda (a) ve (b) şıklarında yazılı olanlar.

2) İl yönetiminin kendi üyeleri arasından belirlemiş olduğu kişiler.

3) İlçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri.

4) İlçede kurulu yan kuruluşların başkanları ve üyeleri.

5) İlçe belediye başkanı ile belediye ve il genel meclisi üyeleri f) Mahalle ve köy temsilcileri.

6) İlçeye bağlı belde başkanları ile belde yürütme kurulu üyeleri.

7) Partili belde belediye başkanları.

8) İlçede outran Partili eski ilçe ve eski belediye başkanları.

9) İlçe yönetim kurulunca davet edilmeleri uygun görülenler.