İÇİNDEKİLER

ONBEŞİNCİ KISIM

  1. A) İl Danışma Meclisi Üyeleri

İl danışma meclisi aşağıda yazılı üyelerden oluşur:

1) İlde oturan ve Parti üyeliği devam eden kurucu üyeler.

2) O ilin Partili TBMM üyeleri ile il çevresinde oturan Partili eski milletvekilleri.

3) İl başkanı ile il yönetim kurulu üyeleri

4) İl disiplin kurulunun başkan ve üyeleri.

5) İlçe başkanları ile ilçelerin yürütme kurulu üyeleri.

6) Alt kuruluşların il başkanları ile yürütme kurulu üyeleri ve ilçe başkanları.

7) Partili il, ilçe ve belde belediye başkanları.

8) İl genel meclisi üyeleri

9) İl belediye meclisi üyeleri.

10) İl çevresinde outran Partili il eski başkanları ile il eski belediye başkanları.

11) İl yönetim kurulunca davet edilmeleri uygun görülenler.