İÇİNDEKİLER

ONBEŞİNCİ KISIM

Madde 152 - Parti Danışma Meclisi Üyeleri; Parti Danışma Meclisi, aşağıda yazılı kişilerden oluşur:

  1. a) Genel Başkan, üyeliği devam eden Parti kurucuları ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun asıl üyeleri.
  2. b) Partinin TBMM grup üyeleri.
  3. c) İl başkanları.
  4. d) Alt kuruluşların merkez başkanları ile merkez yürütme kurulu üyeleri.
  5. e) Alt kuruluşların il başkanları.
  6. f) Partili il belediye başkanları.
  7. g) İl belediye ve il genel meclisleri grup başkan vekilleri.
  8. h) Merkez Yürütme Kurulu’nca davet edilmelerinde yarar görülen kişiler.