İÇİNDEKİLER

ONBEŞİNCİ KISIM

ONBEŞİNCİ KISIM

DANIŞMA  MECLİSLERİ VE YARDIMCI  ÜNİTELER

BİRİNCİ  BÖLÜM

PARTİ DANIŞMA MECLİSİ, DANIŞMANLAR VE YARDIMCI ÜNİTELER

 

Madde 151 - Parti Danışma Meclisi; Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, gerek gördüğü zamanda ve yılda en az bir defa olmak üzereParti faaliyetlerine ve önemli siyasal, ekonomik ve sosyal gelişmelere karşı teşkilatın ve halkın bakışını belirlemek ve ona göre politikalar oluşturmak amacıyla Partililerden oluşan Parti Danışma Meclisi’ni toplar.

Danışma niteliğinde işlev gören bu meclis, hazır olanların iştiraki ile toplanır. Bu meclisin toplantılarında icrai nitelikte kararlar alınmaz. Yapılan müzakerelerde öne sürülen ve Kabul gören görüşler ve varılan sonuçlar, gerek görülmesi halinde bir bildiri ile kamuoyuna duyurulur. Uygulama için gerekli kararları alma yetkisi, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na aittir.