ADALET BİRLİK PARTİSİ TÜZÜĞÜ – AB PARTİ

İKİNCİ KISIM

PARTİ ÜYELİĞİ

Madde 15 - Genel Merkezin Üye Kayıt Yetkisi; Başka bir parti mensubu ya da bağımsız olarak TBMM üyeliği ile belediye başkanlığı yapmış ve yapmakta olanların, Partiye kabulleri, Merkez Karar  ve Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır. Üyeliğe kabul kararı ile giriş beyannamesinin bir sureti, ikametinin bulunduğu ilçeye gönderilerek üyelik kaydı tamamlanır. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Partiye alınmalarında yarar gördüğü kişiler hakkında aynı şekilde işlem yapmaya yetkilidir. Sendikalar, meslek odaları ve birlikleri başta olmak üzere, ülke genelinde örgütlenmiş kurum, kuruluş ve etkin sivil toplum örgütlerinin üst düzey yöneticilerinin, Genel Başkan’ca önerilen kişilerin üyeliğe yazılmasına karar verebilir. Bu şekilde üyeliğe kabul edilenler altı  ay süreyle yalnızca seçilme hakkından yararlanabilir. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararı ile Partiye alınan kişilerin, Milletvekili sıfatını taşıyanlar hariç, Parti üyelikleri hakkında ilgili ilçe ve il yönetim kurulları, varsa itiraz ve görüşlerini gerekçeli olarak MKYK’ya bildirebilirler. İki ay içinde işlem yapılmayan itirazlar, MKYK’ca kabul edilmiş sayılır