İÇİNDEKİLER

ONDÖRDÜNCÜ KISIM

ONDÖRDÜNCÜ KISIM
TEFTİŞ VE DENETİM

 

Madde 149 - Teftiş ve Denetimin Amacı; Her derecedeki Parti alt kademeleri ile alt ve yardımcı kuruluş organ ve üyelerinin, Parti adına yaptıkları tüm eylem ve işlemlerinin kanun, Parti Tüzüğü ve Yönetmelikleri ile kademe kongreleri ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunun tespiti ile teşkilatı daha aktif hale getirmek, alınması gereken tedbirleri ve yapılması gereken çalışmaları yerinde belirlemek amacıyla yapılacak faaliyetlerin bütünü, teftiş ve denetimin konusu ve amacıdır.